psykolog asker cathrine lindbom

COACHING, VEILEDNING OG

LEDERSTØTTE I ARBEIDSLIVET

 

Iblant er vi i jobbsituasjoner som kan oppleves fastlåste og der det er vanskelig å finne veien videre.

 

Det kan dreie seg om å komme tilbake i arbeid etter en vanskelig tid med sykdom, eller situasjoner hvor man opplever at oppgavene ikke passer like godt som før. Kanskje kjenner man seg sliten og umotivert.

 

For noen ledere er det en krevende og vanskelig oppgave å skape gode betingelser for samspill blant medarbeidere. Andre sliter med å avgrense sine roller og oppgaver.

Dette er hver på sin måte avgjørende for utøvelse av godt lederskap. Da kan det være godt å få en utenforståendes blikk og innfallsvinkler til å gå opp nye veier i lederskapet.

 

Jeg tilbyr veiledning og støtte til å foreta en re-orientering for å finne tilbake til arbeidsglede og oppdage hvordan man på en balansert og god måte kan bruke sine krefter i arbeidslivet – som leder eller medarbeider. 

psykolog asker
psykolog asker
psykolog asker
psykolog asker
psykolog asker

Psykolog Cathrine Lindbom

Tel: +47 951 34 557

email: cathrine.lindbom@gmail.com

Org.nummer 913 324 730

Besøksadresse: Psykologisk klinikk Asker 

Kirkeveien 230, 1383 Asker (klikk her for kart)

copyright © studioo