psykolog asker cathrine lindbom

SAMTALETERAPI

 

Psykologisk behandling er en god hjelp til utvikling for å bedre mestring av vanlige livsproblemer slik som bekymring, angst, depresjon, stress og uro, utbrenthet, lav selvfølelse, sorg og tap.

Målet er å utvikle en økt opplevelse av å ha balanse i livet sitt, kjenne livsglede og livskraft. I terapiene fokuseres det derfor ofte på å øke selvfølelse gjennom mestring og konstruktiv tenkning.

 

Behandlingsmetodene jeg benytter meg av er hentet fra kognitiv terapi og emosjonsfokusert terapi, gjerne i kombinasjon med mindfulness-baserte øvelser.

Sammen kartlegger vi sentrale problemområder og prøver ut alternative måter å tenke og handle på.

 

I mine terapier ønsker jeg å ha et aktivt samarbeid med dem som kommer til meg. Derfor vil jeg tilrettelegge slik at det terapeutisk arbeid også kan skje mellom konsultasjonene, gjerne i form av ulike hjemmeoppgaver.

 

Samtaleterapi egner seg for mennesker i alle aldre, og går ofte over en viss tid. Hvis du har behov for å drøfte vanskelige temaer uten nødvendigvis å gå inn i en lengre terapeutisk prosess, kan vi avtale et antall samtaler over en kortere periode.

psykolog asker
psykolog asker
psykolog asker
psykolog asker

Psykolog Cathrine Lindbom

Tel: +47 951 34 557

email: cathrine.lindbom@gmail.com

Org.nummer 913 324 730

Besøksadresse: Psykologisk klinikk Asker 

Kirkeveien 230, 1383 Asker (klikk her for kart)

copyright © studioo